סקירה ענפית מסייעת למותגים וחברות לקבל ניתור מקיף של הזירה העסקית-תקשורתית בתוכה הם פועלים, או שאליה בכוונתם להתפתח. הסקירה מועברת בפורמט תמציתי, סקטוריאלי, כגון: פיננסים, תרופות, בתי קפה וכד' ומועבדות ע"י אנליסטים מומחים מבית יפעת. 


סקירת תקשורת ענפית

דו"ח איכותי המספק תמונת רוחב על החשיפה של ענף מסוים בתקשורת כגון: פיננסים, תרופות, בתי קפה וכד'. הסקירה מבוססת על ניתוחים כמותיים המתבצעים באמצעות כלי ניתוח טקסטואלים אוטומטיים של יפעת מחקרי מדיה. כל סקירה נכתבת על ידי אנליסט מומחה.
הסקירה מפרטת את המגמות המרכזיות של הענף כפי שהן משתקפות בתקשורת, מציינת מותגים מובילים בשיח, במות המובילות בהיקף החשיפה ותחומי תוכן עיקריים. הסקירה מספקת נתונים רוחביים המאפשרים מיפוי ראשוני של הענף לקראת כניסה לפעילות בו, או לצורך הבנת השחקנים המרכזיים. ניתן לשלב בין ניתוח תדמית למותג לבין סקירת רוחב לכלל הענף.


  • סקירת תקשורת ענפית.jpg
  • מחקרי מדיה- סקירת תקשורת ענפית.jpg
  • סקירת תקשורת ענפית 1.jpg