Info Buzzer
הבוקר הזה
רביעי 21 אוקטובר 2020 07:17
כאן ב
|
דר' אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, משוחחת על צורך במאבק בקורונה תוך כדי החזרת מערכת החינוך לפעולה בצל הקורונה. דיאלוג עם משרד הבריאות בנושא החזרה ללימודים רה"מ נתניהו תומך בעמדת שר הבריאות אדלשטיין. רשויות מקומיות. פתרונות אפשריים. משרד האוצר. נזק לתלמידים. שר החינוך.
אריה גולן