Info Buzzer
תכנית חיסכון
שני 22 פברואר 2021 19:24
קשת 12
|
03-7676000
חיים ביבס, יו״ר המרכז לשלטון המקומי וראש העיר מודיעין: כל התלמידים יחזרו ללימודים ב-1/3. תל אביב, ראשון לציון, משרד הבריאות משרד החינוך, ארגון המורים, הסתדרות המורים. קנסות. גני ילדים. נתניהו. באר שבע, רמת גן, גבעתיים, הרצליה. היכל התרבות.
גדעון אוקו
חיים ביבס