Info Buzzer
חדשות הערב
חמישי 11 מרץ 2021 21:06
קשת 12
|
03-7676000
מתן יעקב: הפיתוחים הטכנולוגיים החדשים שמנקים את חופי ישראל מזיהום הזפת. עופר סורק, חברת סורפול. אל"מ יוסי דניאל, מפקד יחידת נס"א. שאול גולדשטיין, מנכל רשות הטבע והגנים.
יונית לוי