Info Buzzer
שלוש
שלישי 22 יוני 2021 15:44
קשת 12
|
03-7676000
ד"ר משה אשכנזי, סגן מנהל בי"ח ספרא לילדים בשיבא תה"ש. המאמץ המרכזי: חיסון ילדים ובני נוער. למעלה ממחצית המאומתים החדשים הם תלמידי בי"ס.
אלמז מנגיסטו