Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
שני 02 אוגוסט 2021 06:34
גלי צה"ל
|
03-5126666
ד"ר משה אשכנזי, סגן מנהל ביה"ח ספרא לילדים בשיבא: מתווה הכיתה הירוקה הוצג אתמול לשרים. לפי המתווה, תידרש היערכות לביצוע בדיקות מהירות ומיפוי מחלימים, כדי לשמור על שנת לימודים רציפה.
אפי טריגר