Info Buzzer
איפה הכסף
שני 31 יולי 2017 16:10
רדיו ללא הפסקה
|
03-7333103
פרופ' אייל שוורצברד -ראש מערך הרוקחות במשרד הבריאות - מחיר מוצרי הטואליטיקה וההגיינה - מוצרים לשימוש בחלל הפה- רוצים לבדוק ולבקר, משחות שיניים מזוייפות, התגלה חומר הגורם נזק גם לכליות, תיבדק שרשרת אספקה ולעבור לבדיקת חומרים, שאר הקבוצות יכולות לעבור ליבוא מקביל. רונן רגב כבירי ראש עמותת אמון הציבור