Info Buzzer
רבע ל..
ראשון 10 ספטמבר 2017 18:48
גלי צה"ל
|
03-5126666
פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש 'גהה' מקבוצת הכללית על המועצה הלאומית למניעת אובדנות בישראל. מזכיר: שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, עו"ד שושי הרץ העומדת בראש היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות.