Info Buzzer
מבזק חדשות
רביעי 15 נובמבר 2017 16:02
חברת החדשות
|
02-5339900
ליד קריית שמונה טקס זיכרון במלות 30 לליל הגלשונים. השתתפות בני משפחות הנופלים וקציני צה"ל. המחבל הסתער על חמנה של לוחמי חטיבת הנחל, 6 נהרגו ו-10 נפצעו
אורן וייגנפלד