Info Buzzer
וילנסקי את ברדוגו
רביעי 15 נובמבר 2017 17:07
גלי צה"ל
|
03-5126666
עו"ד נעמי לנדאו שמייצגת את שירה רבן מספרת שלפי בקשת השופט הם אכן ישנו את המונח שפחה לאמה בתביעה נגד שרה נתניהו