Info Buzzer
חדשות הערב
שני 11 דצמבר 2017 20:22
כאן 11
|
ישראל עדיין מתייבשת - זעקת החקלאים: כמויות הגשם. ההשקעה הכלכלית של החקלאים. ענף החקלאות בישראל. התפלת מים. דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים בישראל. ד"ר עמיר גבעתי, ראש תחום מים עיליים, רשות המים. יעקב יהודה, יו"ר האגודה החקלאית. רותם סולץ, סמנכ"ל חקלאות אל"צ. זאביק גרינפלד, חקלאי. יעקב ממן, חקלאי.
דובי אמיתי