Info Buzzer
מבזק - גל"צ
שני 05 מרץ 2018 19:28
גלי צה"ל
|
03-5126666
נועם גולדברג: מסע ה-70 יוצא לדרך, כחלק מיוזמה חברתית של חגיגות ה-70 למדינה, בו משתתפות יחידות בצה"ל, מכינות קד"ציות ועשרות אירגונים חברתיים וחינוכיים