Info Buzzer
לפני החדשות
ראשון 13 ינואר 2019 19:46
רשת 13
|
03-7690000
פז רובינזון: כתבה על טכנולוגיות הביו פילטר לטיהור מי גשמים שהובאה לארץ ביוזמת קק"ל והשלטון המקומי. השכונה הירוקה כפר סבא, חיים מסינג מנהל מרחב מרכז קק"ל: בכפר סבא נערך הפיילוט לביו פילטר בישראל. שלמה דולברג מנכ"ל השלטון המקומי: זה פרויקט שהוא כולו משאב. חשמל, רשות המים, חקלאות, משרד האנרגיה
אודי סגל
פז רובינזון