Info Buzzer
צבע הכסף
שני 03 פברואר 2020 16:09
כאן ב
|
רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים: בהלת נגיף הקורונה- מהן ההשלכות של התפשטות הנגיף על אספקת הסחורות וקווי הייצור בסין?; התאחדות התעשיינים הקימה חדר מצב מיוחד כדי לתמוך בכל מי שתלוי בסין ולא יודע מה לעשות.
יאיר ויינרב