Info Buzzer
השיטה
שני 03 פברואר 2020 20:07
גלי ישראל
|
02-5720000
בהלת נגיף הקורונה., המשתק את פעילות המשק הסיני.קיפאון המשק הסיני יכול להיות הרסני גם לישראל: ישראל מייבאת לא מעט מוצרים מסין. התאחדות התעשיינים פתחה חדר מצב מיוחד להתמודדות עם התופעה. נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים. שר הבריאות יעקב ליצמן. השפעת הקורונה על החנויות כאן בישראל.
איציק מצרפי