Info Buzzer
עצמאי בשטח
שלישי 11 פברואר 2020 20:19
רדיו תל-אביב
|
03-6022211
וירוס הקורונה, אירוע תמיכה בסין בכיכר רבין בשעה זו בהשתתפות נציגים מהממשלה ומהשגרירות הסינית בישראל. דפנה וונג - בעלים ושותפה של מסעדת "הים הסיני" בת אביב, אנשים לא מגיעים למסעדב, מעקב של משרד הבריאות. אלי כהן- יו"ר ועדת העבודה בהתאחדות התעשיינים ומנכ"ל תרמוקיר, הנגיף שמשתק את הכלכלה בעולם כולו,
אלי כהן
אלי כהן
ליאת רון
רועי כהן