Info Buzzer
צבע הכסף
שני 17 פברואר 2020 16:08
כאן ב
|
משבר הקורונה- התאחדות התעשיינים פנתה לשרים הרלוונטיים בבקששה להבהרות מהם חובות המעסיקים והעובדים במצב החדש ומי אמור לממן למשל את עלות הבידוד של העובדים. ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
יאיר ויינרב