Info Buzzer
צבע הכסף
ראשון 23 פברואר 2020 16:09
כאן ב
|
נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר פנה במכתב לראש הממשלה ואמר ככל שמתארך הטיפול במיגור הנגיף גדהל הפגיעה בשרשרת האספקה ובכלכלה ובכך השפעה על המשק כולו.
יאיר ויינרב