Info Buzzer
צבע הכסף
רביעי 04 מרץ 2020 16:11
כאן ב
|
ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים: השפעות נגיף הקורונה וההכנסה לבידוד על המשק. הפניות למדינה על עזרה ולקיחת אחריות. אזכורים- ראש הממשלה, משרד האוצר. שר העבודה.
יאיר ויינרב