Info Buzzer
קלמן ליברמן
ראשון 08 מרץ 2020 09:26
כאן ב
|
ד"ר רון תומר - נשיא התאחדות התעשיינים : השפעת הוירוס על הכלכלה העולמית, מקומית. עוד מוקדם לדבר על פיצויים, הנזק יהיה לטווח ארוך. היה בדיונים עם רה"מ. מצפה להבנה ממשרד האוצר. בדרך לפגישה עם שר הכלכלה
קלמן ליבסקינד
אסף ליברמן