Info Buzzer
חדשות הערב
שני 09 מרץ 2020 20:12
קשת 12
|
03-7676000
עמליה דואק: הנחיות החירום לתעשייה. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים: בונים תוכנית אשר תצמצם את החשיפה של עובדיה התעשייה בקו הייצור אחד לשני.
יונית לוי
עמליה דואק