Info Buzzer
ינון מגל וענת דוידוב
שלישי 10 מרץ 2020 10:16
רדיו ללא הפסקה
|
03-7333103
איילת נחמיאס ורבין, סגנית נשיא התאחדות התעשיינים - מהבוקר היא עובדת על ענייני התעשייה בהתנדבות כמו גם הנשיא רון תומר על רקע בהלת נגיף הקורונה. מדוע הממדלה לא מכריזה על נגיף הקורונה כאסון טבע?
ינון מגל
איילת נחמיאס ורבין