Info Buzzer
שישבת
שבת 14 מרץ 2020 17:40
גלי צה"ל
|
03-5126666
ניב יגור - משבר הקורונה בישראל : דיונים של מומחים ושרים לגבי מצבים של סגר מוחלט - התאחדות התעשיינים מפרסמת הנחיות למפעלים שיפעלו במתכונת חירום .היערכות למצבי קיצון של סגר לאזור המפעל. בהסתדרות מודיעים על כינוס של כל ראשי ההסתדרויות והאיגודים המקצועיים על היערכות במשק בשעת חירום . משרד הרווחה