Info Buzzer
שש עם
ראשון 15 מרץ 2020 18:21
קשת 12
|
03-7676000
קרן מרציאנו: מנכ"ל האוצר מקיים ישיבה עם יו"ר ההתסדרות וארגוני העובדים כדי לגבש שורת הקלות לעצמאים, בעלי עסקים והעובדים.
קרן מרציאנו
עודד בן עמי