Info Buzzer
צבע הכסף
רביעי 18 מרץ 2020 15:10
כאן ב
|
הבלבול במגזר התעשייתי לא ברור, בינתיים המשטרה מגיעה למקומות עבודה ומבקשת לסגור. רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים: עד הלילה למעשה לא פורסמו הרשימות והבוקר המשטרה החלה בטעות צעדי אכיפה כמו תשאול ובדיקה גם במפעלי מזון חיוניים. משער שיכנסו ההוראות מהערב.
יאיר ויינרב