Info Buzzer
איפה הכסף
שלישי 24 מרץ 2020 16:07
רדיו ללא הפסקה
|
03-7333103
משרד הפנים יעביר לרשויות המקומיות סיוע בגובה של 120 מיליון שקלים מענק איזון כדי להקל על מצוקת המזומנים של הרשויות התעשיינים הגישו לממשלה תוכנית חדשה סיוע למפעלים בעלות של 12 מיליארד שקלים רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים אומר שהתעשיינים חייבים לקבל רשת ביטחון
ענת דוידוב