Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
חמישי 25 יוני 2020 06:41
גלי צה"ל
|
03-5126666
מאיר מרציאנו: המשרד להגנת הסביבה קורא לעצור הקמת תחות כוח גזיות, בטענה שהן מזהמות, וקורא להקים במקומן מתקנים הפועלים על אנרגיה מתחדשת, שיחסכו למשק מיליארדים, ימנעו את הזיהום והנזק הבריאותי וישפרו את אמינות אספקת החשמל. במשרד האנרגיה תוקפים.
מאיר מרציאנו
אפי טריגר