עמוד מס' 68   כתבה מס' 1   ידיעות חדרה - כותרת מוסף:   ידיעות חדרה עיתון:   36070646 זיהוי:   08/03/2013 תאריך פרסום: