עמוד מס' 35   כתבה מס' 2   ידיעות אחרונות - כותרת מוסף:   ידיעות אחרונות עיתון:   36206397 זיהוי:   18/03/2013 תאריך פרסום: