עמוד מס' 9   כתבה מס' 31   haaretz-front מוסף:   haaretz עיתון:   36875049 זיהוי:   07/05/2013 תאריך פרסום: