עמוד מס' 38   כתבה מס' 1   מוסף:   ידיעות העמק - נצרת עיתון:   37654546 זיהוי:   28/06/2013 תאריך פרסום: