עמוד מס' 8   כתבה מס' 1   מוסף:   מצב הרוח עיתון:   38516732 זיהוי:   23/08/2013 תאריך פרסום: