עמוד מס' 2   כתבה מס' 0   לקט התנועה הקיבוצית מוסף:   לקטים עיתון:   38970238 זיהוי:   29/09/2013 תאריך פרסום: