עמוד מס' 38   כתבה מס' 1   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   40112262 זיהוי:   05/12/2013 תאריך פרסום: