עמוד מס' 19   כתבה מס' 1   ישראל היום! - כותרת מוסף:   ישראל היום עיתון:   40298481 זיהוי:   25/12/2013 תאריך פרסום: