עמוד מס' 42   כתבה מס' 2   מוסף:   אשדוד בכותרות עיתון:   43508854 זיהוי:   09/07/2014 תאריך פרסום: