עמוד מס' 30   כתבה מס' 1   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   43529065 זיהוי:   17/07/2014 תאריך פרסום: