עמוד מס' 13   כתבה מס' 2   מוסף:   יום ליום עיתון:   43531523 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: