עמוד מס' 11   כתבה מס' 1   גלובס - כותרת מוסף:   גלובס עיתון:   43536118 זיהוי:   25/07/2014 תאריך פרסום: