עמוד מס' 34   כתבה מס' 1   מוסף:   ידיעות אשקלון עיתון:   43539675 זיהוי:   25/07/2014 תאריך פרסום: