עמוד מס' 10   כתבה מס' 5   המבשר - כותרת מוסף:   המבשר עיתון:   43541544 זיהוי:   25/07/2014 תאריך פרסום: