עמוד מס' 15   כתבה מס' 3   ידיעות אחרונות - 24 שעות מוסף:   ידיעות אחרונות עיתון:   43569717 זיהוי:   28/07/2014 תאריך פרסום: