עמוד מס' 31   כתבה מס' 2   ישראל היום! - כותרת מוסף:   ישראל היום עיתון:   43571828 זיהוי:   28/07/2014 תאריך פרסום: