עמוד מס' 6   כתבה מס' 1   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   43580545 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: