עמוד מס' 8   כתבה מס' 1   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   43580554 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: