עמוד מס' 9   כתבה מס' 1   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   43580560 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: