עמוד מס' 48   כתבה מס' 10   מוסף:   סקופ דרום - אשקלון עיתון:   43581028 זיהוי:   24/07/2014 תאריך פרסום: