עמוד מס' 7   כתבה מס' 5   ידיעות אחרונות - ממון מוסף:   ידיעות אחרונות עיתון:   43600467 זיהוי:   30/07/2014 תאריך פרסום: