עמוד מס' 6   כתבה מס' 11   המודיע - כותרת מוסף:   המודיע עיתון:   43602562 זיהוי:   30/07/2014 תאריך פרסום: