עמוד מס' 6   כתבה מס' 12   המודיע - כותרת מוסף:   המודיע עיתון:   43602570 זיהוי:   30/07/2014 תאריך פרסום: